[bogo]

บริษัท

สารจากกรรมการบริหาร

ถึงทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการรักษาพยาบาลและสุขภาพ

บริษัทโนริทซ์ก่อตั้งขึ้นด้วยการทำธุรกิจที่ตระหนักถึงความซื่อสัตย์ ปลอดภัย เพื่อความไว้วางใจของทุกๆท่านที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ

เรามุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อมอบบริการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวของกับสุขภาพ โดยคำนึงถึงหน้าที่ทางสังคมและอุทิศเพื่อสังคมผ่านกิจกรรมบริษัท โดยให้การสนับสนุนการแพทย์ของญี่ปุ่นในด้านต่างๆ

นับแต่นี้ต่อไปกิจกรรมบริษัทและผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดจะมุ่งเน้าคุณภาพสูงสุดเป็นสำคัญ และมุ่งมั่นเพื่อตอบสนองความคาดหวังและความเชื่อมั่นของทุกๆท่าน

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท
บริษัทโนริทซ์(NORIZ) จำกัด
ก่อตั้ง
2019/1/17
ที่ตั้ง
2-13-5 Higashi Nihonbashi, Chuo-ku, อาคาร Tokyo
Matsumaru ชั้น 1
TEL:+81-3-3527-3902
ธุรกิจ
  • ขายปลีก-ส่งเวชภัณฑ์ทั่วไป
  • ขายยาสามัญ
  • ขายปลีก-ส่งเครื่องสำอางและสินค้าในครัวเรือน
  • อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
  • ธุรกิจจัดหาพนักงานชั่วคราว
ธนาคารที่ใช้บริการ
  • ธนาคารโตเกียวมิตซูบิชิยูเอฟเจ
  • ธนาคารมิซุโฮ
  • ธนาคารมิตซุบิชิซุมิโตะโมะ

PAGETOP