[bogo]

กฎหมายการทำธุรกรรมสำหรับธุรกิจเฉพาะ

กฎหมายการทำธุรกรรมสำหรับธุรกิจเฉพาะ

ชื่อทางการค้า
บริษัทโนริทซ์
กรรมการบริหาร
โนะบุโทะชิ โนะริตะเกะ
ที่อยู่
7-2 ชั้น1 อาคารโมะริโมะโตะ แขวงนิฮงบะชิโตะมิซะวะ, เขตจูโอ โตเกียว 103-0006
หมายเลขโทรศัพท์
+81-3-3527-3902
ช่วงเวลาทำการ
9:00~18:00
โฮมเพจ URL
https://www.NORIZ.jp/
ราคาสินค้า
กรุณาดูที่หน้าผลิตภัณฑ์
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากค่าสินค้า
ภาษีบริโภค
ค่าส่ง(ในประเทศ 630 เยน เท่ากันทั้งหมด กรณีที่ซื้อสินค้ามากกว่า 5,000เยน ขึ้นไปฟรีค่าส่ง)
กรณีโอนเงิน ค่าธรรมเนียมการโอน กรณีชำระผ่านร้านสะดวกซื้อ ค่าบริการร้านสะดวกซื้อ
ระยะเวลาในการส่ง
หลังได้รับเงินแล้ว จัดส่งสินค้าในทันที
วิธีการชำระเงิน
โอนเข้าบัญชีหรือเครดิตการ์ด
ระยะเวลาในการรับชำระ
กรุณาดำเนินการภายใน 7 วัน
กรณีที่มิได้ชำระใน 7 วัน ขอทำการยกเลิกคำสั่งซื้อ
การคืนสินค้า เปลี่ยน หรือยกเลิก
การคืนสินค้า เปลี่ยน หรือยกเลิก
บริษัทจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้เฉพาะในกรณีที่สินค้ามีปัญหา
การยกเลิกคำสั่งซื้อสามารถทำได้ภายใน 24 ชม.หลังการสั่งซื้อเท่านั้น
กรณีที่ใช้บริการฝากชำระกับร้านสะดวกซื้อไม่สามารถขอเงินคืนจากหน้าร้านสะดวกซื้อได้
กำหนดเวลาในการคืนสินค้า
กรุณาติดต่อภายใน 7 วันหลังจากทำการส่งสินค้า
ค่าใช้จ่ายการส่งคืนสินค้า
กรณีสินค้ามีปัญหาทางบริษัทขอเป็นผู้รับผิดชอบ
นอกเหนือจากกรณีดังขอให้ทางลูกค้าเป็นผู้นับผิดชอบเอง

PAGETOP