[bogo]

ธุรกิจ

ขายปลีก-ส่งเวชภัณฑ์ทั่วไป

ส่งมอบเวชภัณฑ์สามัญประจำบ้านให้กับโรงพยาบาล สถานีอนามัย ร้านขายยา เพื่อส่งเสริมการรักษาพยาบาลในประชาชนทั่วไปให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
และ พนักงานขายที่มีความรู้กว้างขวางคอยให้การสนับสนุนลูกค้า

ขายยาสามัญ

ยาสามัญหมายถึงเวชภัณฑ์ที่ผลิต ขาย โดยใช้ส่วนผสมแบบเดียวกับยาต้นแบบที่สิทธิบัตรหมดอายุแล้ว หรือเรียกว่า ยาชื่อสามัญก็ได้

บริษัทสนับสนุนยาสามัญเพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของทุกๆท่าน

ขายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

ปัจจุบันทุกคนตื่นตัวในเรื่อง "สุขภาพ" มากขึ้น ทั้งหนังสือ ร้านค้า อาหารเกี่ยวกับสุขภาพมีมากขึ้นเรื่อยๆ

ถึงกระนั้น คำว่า "สุขภาพดี" ก็มิใช่สิ่งที่ได้มาง่ายๆ จึงทำให้คำนี้มีมูลค่า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพที่บริษัทมอบให้กับทุกท่านนั้น บริษัทสนับสนุนเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดีเพื่อ "ความงามอย่างที่สุดและสุขภาพดีที่สุด"

ธุรกิจจัดหาพนักงานชั่วคราว

เพื่อรับมือกับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจในสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันถ่วงทีโดยไม่มีข้อบกพร่อง
เราจัดหาพนักงานชั่วคราวเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการบุคลากรเฉพาะในช่วงเวลา ระยะเวลาที่ต้องการอย่างรวดเร็ว

บริษัทจัดสรรพนักงานชั่วคราวที่มีคุณสมบัติ "เชื่อถือ" "พึงพอใจ" ให้กับลูกค้าที่ต้องการ

PAGETOP