[bogo]

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ Antiplasminสารฉีดกรดทรานเอกซามิก 1000มก./10มล.

ข้อห้าม(ห้ามใช่ในผู้ป่วยต่อไปนี้)

1 .ในผู้ป่วยที่รับทรอมบิน(ดูหัวข้อ "ปฏิสัมพันธ์")
2 .ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ส่วนผสมในยาตัวนี้

สารประกอบและลักษณะเฉพาะ

ส่วนประกอบหลัก
ใน10มล. กรดทรานเอกซามิกเภสัชตำรับญี่ปุ่น 1000ไออน
สารผสมเพิ่ม
สารผปรับความดัน
pH
7. 0~8. 0
เทียบแรงดันออสโมซิส
ประมาณ2

ประสิทธิภาพ

มีโอกาสเลือดออกง่ายซึ่งวินิจฉัยว่าเกี่ยวกับการกระตุ้นการสลายของลิ่มเลือดทั่วร่างกาย
(มีอาการเลือดออกผิดปกติระหว่างหรือหลังการผ่าตัด มีอาการภูมิคุ้มกันทำลายเนื้อเยื่อตัวเอง โลหิตจาง มะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น)

มีเลือดออกผิดปกติซึ่งวินิจฉัยว่าเกี่ยวข้องกับการสลายของลิ่มเลือดภายในร่างกาย
(มีเลือดออกผิดปกติระหว่างหรือหลังการผ่าตัด เช่นเลือดออกในปอด เลือดกำเดาไหล ตกเลือดที่อวัยวะเพศ เลือดออกในไต เป็นต้น)

อาการต่างๆเช่น ผื่นคัน บวมแดง เนื่องจากอาการป่วยต่อไปนี้
กลาก เกลื้อน โรคชนิดเดียวกันนี้ ลมพิษ ผื่นคัน แพ้

อาการเช่น เจ็บคอ บวมแดง ห้อเลือด ในอาการป่วยต่อไปนี้
ต่อมทอนซิลอักเสบ กล่องเสียงอักเสบ

อาการปวดภายในช่องปาก ปากเปื่อย เนื่องจากการอักเสบในช่องปาก

วิธีใช้และปริมาณการใช้

ด้วยความเป็นกรดทรานเอกซามิก ในผู้ใหญ่ปกติใช้วันละ 250-500 ไอออน เป็นเป็น 1-2 ครั้ง โดยฉีดเข้าหลอดเลือดดำหรือในกล้ามเนื้อ
ฉีดเข้าหลอดเลือดดำครั้งละ 500-1000 ไออน ระหว่างหรือหลังผ่าตัด หรือ จ่ายทางสายน้ำเกลือ 500-2500 ไอออน
เพิ่มลดได้ตามอายุและอาการ

ข้อควรระวังในการใช้

1 . ข้อควรระวังในการใช้ย่า(ควรระวังในการใช้กับผู้ป่วยต่อไปนี้

(1)ผู้ป่วยที่มีภาวะลิ่มเลือดอุดตั้น(เส้นเลือดในสมองตีบ、กล้ามเนื้อหัวใจตาย、เกิดการอักเสบที่หลอดเลือดดำ เป็นต้น)

(2)ผู้ป่วยที่มีภาวะสารโปรตีนในเลือดทำให้เลือดแข็งตัวผิดปกติ(ใช้ร่วมกับเฮพาริน เป็นต้น)[อาจทำให้การแข็งตัวของเลือดคงที่]

(3)ผู้ป่วยที่อยู่ในสภาพพักฟื้นหลังผ่าตัด และผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยวิธีกดห้ามเลือด (ทำให้เกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำได้ง่าย การให้ยานี้อาจทำให้ลิ่มเลือดไม่สลายตัว)
มีรายงานการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในปอดเมื่อลุกจากเตียงหรือลดความดัน)

(4)ผู้ป่วยที่มีภาวะไตวาย[อาจทำให้ความเข้มข้นของเลือดสูงขึ้น]

ปฏิสัมพันธ์

ห้ามใช้ร่วมกัน(ไม่ใช้ร่วมกัน)

ทรอมบิน:
มีความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือด
เนื่องจากมีผลในการกระตุ้นการเกิดแข็งตัวของเลือด การใช้ร่วมอาทำให้เกิดลิ่มเลือดขึ้นได้

ข้อควรระวังในการใช้ร่วมกัน(ระวังการใช้คู่กัน)

(1)Hemocoagulase
การใช้ร่วมกันมากเกินไปอาจทำให้เกิดลิ่มเลือด
คาดว่า ไฟบริน ที่ก่อตัวขึ้นจาก Hemocoagulase อาจคงตัวอยู่นานกว่าเมื่อเทียบกับที่สร้างขึ้นจาก ผลิตภัณฑ์ Antiplasminนี้ จนอาจทำให้เกิดการอุดตัน

(2)Batroxobin
มีความเสี่ยงเกิดลิ่มเลือดหรือเส้นเลือดอุดตัน
ยับยั้งการแตกต้วของ desA ไฟบรินโพลิเมอร์ ที่สร้างจาก Batroxobin

(3) สูตรตั้งต้น Eptacog alfa ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด
ในบริเวณที่เกิดลิ่มเลือดได้ยาก เช่น ในช่องปาก อาจกระตุ้นให้เกิดเลือดแข็งตัวได้
สูตรตั้งต้นที่เป็นปัจจัยในการแข็งตัวของเลือดจะทำการห้ามเลือดมากกว่าเร่งให้เกิดการแข็งตัว
สารนี้ทำหน้าที่ห้ามเลือดโดยยับยั้งโครงสร้างไฟบลิน

การให้ยาในผู้สูงอายุ

โดยทั่วไปแล้วผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายต่ำ จึงต้องระมัดระวังในการใช้งานโดยลดปริมาณลง

ข้อควรระวังเมื่อนำมาใช้

(1)ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ:กรณีฉีดเข้าหลอดเลือดดำอาจทำให้เกิดความเจ็บปวด ควรปล่อยตัวยาให้ช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้
(หากให้ยาเร็วเกินไป อาจเกิดอาการความดันต่ำ ใจสั่น ไม่สบายในอก เป็นต้น)

(2) เมื่อฉีดเข้ากล้ามเนื้อ:ในการฉีดเข้ากล้ามเนื้อนั้น เพื่อหลีกเลี้ยงผลต่อระบบประสาท ควรระวังดังต่อไปนี้
1)การฉีดเข้ากล้ามเนื้อนั้นควรทำเฉพาะเมื่อไม่มีทางอื่นและควรทำให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น
ไม่ควรฉีดบริเวณตำแหน่งเดิมซ้ำๆ
ให้ระมัดระวังอย่างยิ่งสำหรับการใช้ในทารกที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ทารกแรกคลอด ทารกระยะให้นม และเด็กเล็ก

2) หลีกเลี่ยงการฉีดในตำแหน่งของเส้นประสาท

3) หากเกิดอาการปวดอย่างรุนแรงหรือเลือดวิ่งย้อนขึ้นมาขณะฉีดยา ให้ดึงเข็มออกทันทีแล้วเปลี่ยนตำแหน่งที่ฉีดใหม่

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียง

สารนี้ยังมิได้ทำการทดสอบความถี่ในการเกิดผลข้างเคียง การทดสอบผลการใช้งานอย่างชัดเจน

ผลข้างเคียงสำคัญ(ความถี่ยังไม่ชัดเจน)

1) อาการช็อค:เนื่องจากอาจเกิดอาการช็อคเกิดได้ กรณีเกิดอาการผิดปกติให้หยุดให้ยาในทันที และดำเนินการช่วยเหลือตามเหมาะสม

2) อาการชัก:สำหรับผู้ป่วยที่ใช้ยาตัวนี้ในช่วงที่มีการเข้ารับการผ่าตัดหัวใจหรือเคยทำบายพาสหลอดเลือดหัวใจ อาจเกิดอาการชักหลังการผ่าตัด
และมีรายงานว่าเคยเกิดอาการชักในผู้ป่วยที่มีการฟอกเลือด
ให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หากพบอาการผิดปกติให้หยุดให้ยาทันทีและดำเนินการช่วยเหลือตามความเหมาะสม

ผลข้างเคียงอื่นๆ

หากพบความผิดปกติ โดยมีอาการดังต่อไปนี้ ให้หยุดยาตามความเหมาะสมและทำการรักษาอย่างถูกต้อง

เกิดอาการแพ้ เป็นผื่น ลมพิษ เป็นต้น
ปัญหาที่ระบบทางเดินอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ใจสั่น ความอยากอาหารผิดปกติ ท้องเสีย
การมองเห็น มีอาการเห็นสีผิดปกติ (เมื่อฉีดเข้าหลอดเลือดดำ)
อื่นๆ เช่น ง่วงนอน ปวดศีรษะ

ดูตารางผลิตภัณฑ์

PAGETOP