[bogo]

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สูตรตั้งต้น โคเอนไซม์วิตามินB2และ B6สารฉีด Ribomin-S

สารประกอบและลักษณะเฉพาะ

ส่วนประกอบ
เภสัชตำรับญี่ปุ่น Flavin adenine dinucleotide sodium ในรูปของ flavin adenine dinucleotide(FAD)

ไพริดอกซิฟอสเฟตเอสเตอร์ไฮเดรต 10มก.
สารผสมเพิ่ม
โซเดียมซัลไฟด์แห้ง 5มก.
กลูโคส15มก.
เบนซิลแอลกอฮอลล์10มก.
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ปริมาณพอสมควร
คุณลักษณะ
สารฉีดละลายน้ำใสสีเหลือง
(บรรจุในหลอดแก้วสีชา)
pH
5.0~7.0
เทียบแรงดันออสโมซิส
เทียบแรงดันออสโมซิส

ประสิทธิภาพ

หากมีอาการของโรคดังต่อไปนี้ ให้สันนิษฐานว่าเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบเมตาบอลิซึ่มหรือขาดวิตามินที่รวมในตัวยานี้
กลากเกลื้อน ผิวหนังอักเสบ ปากเปื่อย ปากนกกระจอก อักเสบในช่องปาก (ไม่ควรใช้ใช้นานเกินหนึ่งเดือนแม้ว่าไม่แสดงอาการใดๆ)

วิธีใช้และปริมาณการใช้

ผู้ใหญ่ปกติ 1ครั้ง1 -2มล. วันละ 1-2 ครั้ง ฉีดใต้ผิวหนัง เข้ากล้ามเนื้อ หรือเข้าในหลอดเลือดดำ
เพิ่มลดได้ตามอายุและอาการ

ข้อควรระวังในการใช้

1.ปฏิสัมพันธ์ ข้อระวังใช้ร่วมกัน(คือระมัดระวังการใช้ควบคู่กัน)

อาจทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของL‐DOPA ลดลง
วิตามิน B6 ส่งเสริมการทำปฏิกิริยาดีคาร์บอกซีเลชั่นทีภายนอกของL-DOPA

การใช้ในเด็กอ่อน

ใช้อย่างระมัดระวังในทารกแรกเกิดและทารกที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์
(ในต่างประเทศมีรายงานการเกิดพิษ(มีอาการหอบหืด เลือดเป็นกรด ชักกระตุก เป็นต้น ในทารกที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ เนื่องจากการได้รับเบนซิลแอลกอฮอล์เข้าสู่หลอดเลือดดำเกินขนาด (99~234มก./กก.)
ยานี้ใช้เบนซิลแอลกอฮอล์เป็นสารผสมเพิ่ม

ใช้ควบคู่กับผลวินิฉัยในการตรวจรักษา

ทำให้ปัสสาวะเป็นสีเหลือง อาจส่งผลกับค่าในการตรวจวินิจฉัย
(เนื่องจากวิตามิน B2)

ข้อควรระวังเมื่อนำมาใช้

(1)เมื่อฉีดเข้าหลอดเลือดดำ:
กรณีฉีดเข้าหลอดเลือดดำ หากปล่อยตัวยาเร็วเกินไปอาจทำให้รู้สึกไม่สบายที่หน้าอกชั่วขณะ ควรปล่อยตัวยาให้ช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้
กรณีที่ปล่อยตัวยาช้าแต่ยังรู้สึกไม่ดีขึ้น ให้แก้ไขตามความเหมาะสม โดยการเจือจางตัวยา หรือเปลี่ยนมาเป็นฉีดใต้กล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง
<การให้ยาเข้าหลอดเลือดดำแล้วรู้สึกไม่สบายในอก>
ในกลุ่มตัวอย่างสุขภาพปกติ 8 ราย มี 3 รายที่มีอาการไม่สบายหน้าอกจากการได้รับ FAD อันเป็นส่วนผสมหนึ่งในสารนี้เข้าหลอดเลือดดำ จึงเจือจาง FAD 20 มก.กับสารละลายน้ำตาลกูลโคส 5% 500มล. ผลการจ่ายสารที่เจือจางแล้วจ่ายเข้าทางหลอดน้ำเกลือเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ไม่พบอาการไม่สบายในอกอีก
อย่างไรก็ตาม ในคนปกติไดรับ FAD 10มก.ฉีดเข้าเส้นเลือดดำภายใน 1-2 วินาที หรือ FAD 30มก. เจือจางกูลโคส20% 20มล. ฉีดเข้าหลอดเลือดดำแล้วประมาณ 30 วินาที กลุ่มตัวอย่าง 6 ราย ใน 17 ราย ปรากฎอาการไม่สบายในอกใน 20-30 วินาทีหลังได้รับ FAD และจะหายไปหลังได้รับ 90-120 วินาที
นอกจากนี้ เมื่อเจือจาง FAD 20มก. ในกูลโคส 20% 20 มล.ทดสอบฉีดเข้าหลอดเลือดดำใช้เวลา 2 นาที มีกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับว่าปรากฎอาการไม่สบายในอกเกิดขึ้นชั่วคราว
ดังนั้น เพื่อป้องกันอาการไม่สบายในอกเมื่อได้รับทางหลอดเลือดดำ ควรจ่ายผ่านการให้น้ำเกลือ

(2)เมื่อฉีดเข้ากล้ามเนื้อ:
ในการฉีดเข้ากล้ามเนื้อนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงผลต่อระบบประสาท ควรระวังดังต่อไปนี้

1) หลีกเลี่ยงการฉีดในตำแหน่งของเส้นประสาท
สำหรับในกรณีฉีดซ้ำ ให้เปลี่ยนบริเวณที่ฉีด เช่น ฉีดสลับซ้าย-ขวา เป็นต้น
ไม่ใช้ต่อเนื่องในเด็กอ่อน ทารก หรือเด็กเล็ก

2)หากเกิดอาการปวดอย่างรุนแรงหรือเลือดวิ่งย้อนขึ้นมาขณะฉีดยา ให้ดึงเข็มออกทันทีแล้วเปลี่ยนตำแหน่งที่ฉีดใหม่

(3)การเปิดหลอดยา:
ยานี้บรรจุในหลอดแบบตัดง่ายเพียงครั้งเดียวเนื่องจากมีแก้วผสมปริมาณน้อยสำหรับเวลาเปิดหลอด เพียงบิดส่วนหัวหลอดที่ทำเครื่องหมายไปทางตรงกันข้ามก็เปิดได้โดยไม่ต้องตะไบ
ในการเปิดหลอดควรให้ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดบริเวณบิดตัดก่อนทำการเปิด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียง

ยานี้ยังมิได้รับการตรวจสอบที่ชัดเจนเพื่อหาความถี่ในการเกิดผลข้างเคียงเช่น การทดสอบอาการไม่พึงประสงค์ในการใช้งานเป็นต้น

อาการแพ้

การเกิดผดผื่น (ยังไม่ทราบความถี่ชัดเจน) กรณีที่เกิดอาการดังกล่าว ให้หยุดการจ่ายยาทันที

ดูตารางผลิตภัณฑ์

PAGETOP