[bogo]

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์สารสกัดรกเด็กสารฉีด CURACEN

สารประกอบและลักษณะเฉพาะ

วิธีใช้และปริมาณการใช้
มีส่วนประกอบอนุภาคสารละลายในน้ำ 100mg ที่สกัดจากรกมนุษย์โดยกรรมวิธีไฮโดรไลซิส
pH
6.8~7.0
เทียบแรงดันออสโมซิส(กับน้ำเกลือบริสุทธิ์)
ประมาณ 1

วิธีใช้และปริมาณการใช้

ผู้ใหญ่:ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 2มล. วันละหนึ่งครั้ง สำหรับทุกวันหรือวันเว้นวัน

ดูตารางผลิตภัณฑ์

PAGETOP