[bogo]

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สูตรตั้งต้น Albumen Amino Acid MELSMON

$120

หมวดหมู่:

รายละเอียด

สารนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักจากรกมนุษย์ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ การได้มาซึ่งรกที่ใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบนั้น ได้ดำเนินการตรวจสอบหาโรคติดต่อ การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ต่างๆ และใช้วิธีการบำบัดด้วยความร้อนสูงสำหรับการผลิต อันเป็นมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อยับยั้งโรคติดต่อ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกำจัดความเสี่ยงในการติดเชื้อเนื่องจากนำรกมนุษย์มาเป็นวัตถุดิบไม่สามารถทำได้โดยสมบูรณ์ จึงควรวินิจฉัยความจำเป็นเพื่อการรักษาโรคอย่างรอบคอบ และใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น

ข้อห้าม(ห้ามใช่ในผู้ป่วยต่อไปนี้)

ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้สารนี้หรือยาอื่นๆ

สารประกอบและลักษณะเฉพาะ

ส่วนประกอบ
แบบหลอด(2มล.)
สารสกัดละลายน้ำจากรก 100มก.
สารผสมเพิ่ม
หลอด(2มล.)
เบนซิลแอลกอฮอลล์ 0.03mL
ลักษณะ
ใสสีเหลืองอ่อน
คุณสมบัติ
สารฉีดละลายน้ำ
pH
6.8~7.0
เทียบแรงดันออสโมซิส
9~13(ต่อน้ำเกลือบริสุทธิ์)

ประสิทธิภาพ

อาการผิดปกติในสตรีวัยทอง ความผิดปกตินการหลั่งน้ำนมในมารดา

วิธีใช้และปริมาณการใช้

วันละ 1 ครั้ง 2 มล. ทุกวันหรือวันเว้นวัน ฉีดเข้าใต้ผิว

ข้อควรระวังในการใช้

1.การควบคุมใกล้ชิด(การใช้ในผู้ป่วยต่อไปนี้ต้องควบคุมอย่างใกล้ชิด)

ผู้ป่วยที่มีอาการแพ้

2.ข้อควรระวังสำคัญ

「คำอธิบายต่อผู้ป่วย」
ต้องอธิบายเพื่อให้ผู้ป่วยทำความเข้าใจว่า ในการใช้สารนี้นอกจากความจำเป็นเพื่อใช้ในการรักษาโรคแล้ว ยังมีมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อต่างๆในการผลิตสารชนิดนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการนำรกมนุษมาใช้เป็นวัตถุดิบในสำคัญเราไม่สามารถขจัดความเสี่ยงในการแพร่ของโรคติดต่อได้อย่างสมบูรณ์

(1) สารนี้ทำการผลิตขึ้นโดยอาศัยรกมนุษย์ภายในญี่ปุ่นที่ได้รับรับความยินยอมแล้วมาเป็นวัตถุดิบ โดยได้ทำการตรวจสอบประวัติผู้มอบวัตถุดิบทุกคนจากประวัติทางการแพทย์ ประวัติการเดินทาง การตรวจวิทยาเซรุ่มเป็นต้น เพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย ฯลฯ และยังทำการทดสอบการขยายตัวของกรดนิวคลีอิก (NAT) grnjv9i;0skg=nhv HBV-DNA, HCV-RNA และ HIV-1RNA
กระนั้นก็ยังคงมีโอกาสที่จะมีการปนเปื้อนของไวรัสที่กระบวนการตรวจสอบ NAT ไม่อาจตรวจพบได้
สารนี้ได้รับการผลิตขึ้นโดยใช้กรรมวิธีไฮโดรไลซิสกรดไฮโดรคลอลิค โดยในกระบวนการผลิตกรดไฮโดรคลอลิคมีความร้อนสูงกว่า 101℃ เป็นเวลามากกว่า 1 ชั่วโมง และเข้าสู่การกลั่นฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูง 121℃ เป็นเวลา 60 นาทีเพื่อยับยั้งการทำงานของเชื้อไวรัส อย่างไรก็ตามเนื่องจากนำรกมนุษย์มาเป็นวัตถุดิบ จึงไม่สามารถกำจัดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้หมด ดังนั้นในการใช้งานจึงควรเฝ้าติดตามผลอย่างใกล้ชิด

(2) ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการการติดเชื้อโรคครอยตส์เฟลดต์-จาค็อบ (vCJD) ที่เกิดการกลายพันธุ์จากการได้รับตัวยานี้ทั้งในและต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม โดยทางทฤษฎีแล้วไม่สามารถกำจัดความเสี่ยงในการติดเชื้อ โรค vCJD ได้อย่างสมบูรณ์ ในการรับยาความอธิบายให้ผู้ป่วยได้รับข้อมูลอย่างถี่ถ้วน และการรับยาควรได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดถึงความจำเป็นในการรักษา

ข้อควรระวังเมื่อนำมาใช้

(1)วิธีการให้ยา:สารนี้ใช้เฉพาะฉีดเข้าใต้ผิวหนังเท่านั้น
(2)การเปิดหลอดยา:ผลิตภัณฑ์นี้ ใช้ "การตัดหลอดยาง่ายในครั้งเดียว" หลังใช้สำลีชุบแอลกอฮฮลล์เช็ดส่วนที่จะเปิดแล้ว หมุนสัญลักษณ์เปิดบนหลอดไปตรงกันข้ามเพื่อเปิดได้เลยไม่ต้องใช้ตะไบ

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียง

ในจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการทดสอบ 98 ราย ที่พบว่าปรากฎอาการของผลข้างเคียงคือ 19 ราย (19.4%) โดยอาการสำคัญคือ ปวดแดงบริเวณที่ฉีด 7 ราย คิดเป็น 7.1% ของอาการทั้งหมดของผู้ป่วยที่มีอาการผลข้างเคียงที่ 36.8% โดยความแปรผันดังกล่าวในทางการรักษาถือว่าไม่มีนัยยะสำคัญ

ผลข้างเคียงสำคัญ

เนื่องจากอาจเกิดอาการช็อคเกิดได้ กรณีเกิดอาการผิดปกติให้หยุดให้ยาในทันที และดำเนินการช่วยเหลือตามเหมาะสม

ผลข้างเคียงอื่นๆ

กรณีเกิดอาการผิดปกติดังต่อไปนี้ให้หยุดให้ยาในทันที และดำเนินการช่วยเหลือตามอาการ

อาการหนาวสั่น ใจสั่น ไข้ขึ้น ผื่นแดง ผื่นคัน เป็นต้น เป็นภาวะความรู้สึกไวผิดปกติ(ไม่ถึง0.1-5%)
※กรณีเกิดอาการผิดปกติเหล่านี้ ให้หยุดให้ยาในทันที

อาการปวด บวมแดง ที่บริเวณที่ฉีด(มากกว่า 5%)

ดูตารางผลิตภัณฑ์

PAGETOP