[bogo]

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ผสมวิตามินBและCC-PARA Inj.

ข้อห้าม(ห้ามใช่ในผู้ป่วยต่อไปนี้)

1. ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยานี้ละแพ้ไทอามีนคลอไรด์ไฮโดรคลอไรด์
2. ผู้ป่วยโรคเลือดไหลไม่หยุด(แพนทีนอลอาจอาจทำให้เลือดไม่แข็งตัว)

สารประกอบและลักษณะเฉพาะ

ส่วนประกอบและปริมาณ
1หลอด(2มล.)ไทอามีนคลอไรด์ไฮโดรคลอไรด์ 10 มก.
ไรโบเฟลวิน โซเดียม ฟอสเฟต1มก.
ไพริดอกซีน ไฮโดรคลอริก 2มก.
นิโคตินาไมด์ 20มก.
แพนทีนอล 2มก.
กรดแอสคอร์บิก 50 มก.
สารผสมเพิ่ม
เบนซิลแอลกอฮอลล์(40มก.)
โซเดียมไบคาร์บอเนต

ประสิทธิภาพ

สำหรับผู้ต้องการวิตามินที่ผสมในตัวยานี้สูงขึ้น เนื่องจากไม่สามารถเพิ่มวิตามินจากการรับปรทานอาหารปกติได้เพียงพอ(เช่น ผู้ป่วยด้วยโรคขาดสารอาหาร สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตรเป็นต้น) ผู้ที่มิได้อยู่ในภาวะดังกล่าวไม่ควรใช้ต่อเนื่องเกินหนึ่งเดือนแม้มิได้มีผลข้างเคียงใดๆ

วิธีใช้และปริมาณการใช้

ผู้ใหญ่วันละ 2-10 มล.(1-5 หลอด)แบ่ง 1-3 ครั้ง ฉีดใต้ผิวหนัง เข้ากล้ามเนื้อ หรือเข้าในหลอดเลือดดำ
เพิ่มลดได้ตามอายุและอาการ

ข้อควรระวังในการใช้

การตอบสนอง

ระวังการใช้ร่วมกัน(ให้ระวังเมื่อมีการใช้ร่วมกัน)

โดพามีน

อาจส่งผลให้การทำงานของโดพามีนลดลง

ไพริโดรซีนไฮโดรคลอไรด์ (วิตามินB6)ที่ผสมในยานี้เสริมการดีคาร์บอกซีเลชั่นที่เป็นการกำจัดโดพามีน

การใช้ยาในเด็กเล็ก

ใช้อย่างระมัดระวังในทารกแรกเกิดและทารกที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์
(ในต่างประเทศมีรายงานการเกิดพิษ(มีอาการหอบหืด เลือดเป็นกรด ชักกระตุก เป็นต้น ในทารกที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ เนื่องจากการได้รับเบนซิลแอลกอฮอล์เข้าสู่หลอดเลือดดำเกินขนาด (99~234มก./กก.)
ยานี้ใช้เบนซิลแอลกอฮอล์เป็นสารผสมเพิ่ม)

ใช้ควบคู่กับผลวินิฉัยในการตรวจรักษา

(1)อาจส่งผลกับการตรวจน้ำตาลในปัสสาวะโดยส่งผลต่อการตรวจปัสสาวะบางหัวข้อ
(ผลจากกรดแอสคอร์บิค (วิตามินซี))

(2)ทำให้ปัสสาวะเป็นสีเหลือง อาจส่งผลกับค่าในการตรวจวินิจฉัย
(ผลจากไรโบฟลาวินฟอสเฟต (วิตามินบี2ฟอตเฟต))

ข้อควรระวังในการนำมาใช้

(1)การเปิดหลอดยา:ใช้สำลีชุบแอลกอฮอลล์เช็ดบริเวณส่วนหัวของหลอดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแปลกปลอม

(2)การฉีดเข้าหลอดเลือดดำ:หากเกิดอาการปวดที่หลอดเลือดเนื่องจากฉีดเข้าหลอดเลือดดำให้ลดอัตตราการปล่อยตัวยาให้ช้าลง

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียง

สารนี้ยังมิได้ทำการทดสอบความถี่ในการเกิดผลข้างเคียง การทดสอบผลการใช้งานอย่างชัดเจน แต่มีการสรุปข้อมูลอ้างอิงจากเอกสาร

ผลข้างเคียงสำคัญ

อาการช็อค(ไม่ถึง0.1%) เนื่องจากอาจเกิดอาการช็อคเกิดขึ้นได้ กรณีที่เกิดอาการความดันโลหิตลดลง แน่นหน้าอก หายใจลำบาก ฯลฯ ให้หยุดให้ยาในทันที และดำเนินการช่วยเหลือตามเหมาะสม

ผลข้างเคียงอื่นๆ

อาการแพ้ ระวัง) การเกิดผื่นคัน
ระวัง)หากเกิดอาการดังกล่าวให้หยุดการให้ยา

ดูตารางผลิตภัณฑ์

PAGETOP